ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก จังหวัดสุโขทัย
นายชัยพัชร์ สุขนิตย์
ปลัด อบต.ป่าแฝก
นายมานพ คำจั่นป้อ
นายก อบต.ป่าแฝก
นายภักดี มั่งจิ๋ว
ประธานสภา อบต.ป่าแฝก
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก Facebook
----- ไม่มีข้อมูล -----
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระดานสนทนา
ภายใน อบต.
ภายในเครือข่าย อปท.