Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน

: ประภาศิริ ยะคะเสม
IP : 58.10.78.xxx 2016-12-26 11:31:39

ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน
*เป็นชุดที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสหกรณ์ร้านค้าชุมชนโดยเฉพาะ
*สามารถดูข้อมูลการขายบนมือถือได้
*เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิคเข้ากับระบบขององค์กรการเงินชุมชนได้ ซึ่งกำหนดให้เป็นบัญชีที่2 หรือ 3 พร้อมกับปันผลให้ด้วย
*สามารถปิดบัญชีแยก หรือรวมกับระบบบริหารองค์กรการเงินชุมชนได้
*สต๊อคสินค้าจัดมาให้ครบถ้วน
สนใจ 086-309-4503 (ยุ้ย), 086-326-7901( เปรียว) ,086-3094502 (อัน) ,086-086-4797 (เนย)
บริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
Tel : 0-29063121-22 Fax : 0-29063132
Email : info@prn-tech.com รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ http://www.passbookprinterthai.com/

นายมานพ คำจั่นป้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

สัญชาติ : ไทย อายุ : 46 ปี

สถานที่เกิด : หมู่ที่ 6 บ้านข่อยสองนาง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ม.4 - ม.6 สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกงไกรลาศ
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2546

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับ ม.1 – ม.3 สถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2527

ระดับประถมศึกษา
ระดับ ป.1 – ป.6 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2524

ประวัติการทำงาน

2548 – 2552 ดำรงตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
20 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายก อบต.ป่าแฝก

ทัศนคติ

มุ่งพัฒนาถิ่นกำเนิดให้เจริญก้าวหน้าตามหลักธรรมมาภิบาลโดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อู่ดี กินดี และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น