Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

รับนักศึกษาฝึกงาน รับทําเว็บไซต์

: http://www.bigbang.co.th/Web-Design
IP : 110.169.139.xxx 2017-06-21 10:19:23

ทางบริษัท เว็บไซต์บิ๊กแบง จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก คนไหนสนใจเรียนรู้ฝึกฝนการออกแบบโลโก้ รับทําเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถสมัครได้ที่ Email info@websitebigbang.com สำหรับคุณสมบัติมีดังนี้
- สามารถใช้โปรแกรม illustrator ได้ดี
- สามารถเดินทางได้สะดวก เข้างานที่ย่านรามอินทรา ใกล้ห้างฯ แฟชั่น
- ทำงาน จ-ศ. 8.30-17.30น.
เข้าดูรายละเอียดการออกแบบโลโก้ได้ที่ลิ้งค์
http://www.bigbang.co.th/Logo-Design


เข้าดูรายละเอียดการรับทําเว็บไซต์ได้ที่ลิ้งค์
http://www.bigbang.co.th/Web-Design
กรุณาส่งผลงานที่เคยออกแบบโลโก้มาที่ Email: info@websitebigbang.com เพื่อรับการพิจารณา ก่อนนัดสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกงาน

นายมานพ คำจั่นป้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

สัญชาติ : ไทย อายุ : 46 ปี

สถานที่เกิด : หมู่ที่ 6 บ้านข่อยสองนาง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ม.4 - ม.6 สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกงไกรลาศ
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2546

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับ ม.1 – ม.3 สถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2527

ระดับประถมศึกษา
ระดับ ป.1 – ป.6 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2524

ประวัติการทำงาน

2548 – 2552 ดำรงตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
20 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายก อบต.ป่าแฝก

ทัศนคติ

มุ่งพัฒนาถิ่นกำเนิดให้เจริญก้าวหน้าตามหลักธรรมมาภิบาลโดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อู่ดี กินดี และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น