Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน

: ประภาศิริ ยะคะเสม
IP : 124.122.91.xxx 2016-10-04 11:26:59

บริษัทพีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
79 ซอยเสรีไทย81/2 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 0-2906-3121-2 Fax : 0-2906-3132 M. 086-3267901 (เปรียว) Email : sale2@prn-tech.com.

ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค ยี้ห้อ Compuprint รุ่น sp40 plus
* มีบริการรับซ่อมเครื่องพิมพ์สมุด โดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องพิมพ์ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
* สามารถพิมพ์สมุดเงินฝาก พิมพ์ใบเสร็จ ใบเปย์อิน พิมพ์เช็ค และงานเอกสารอื่นๆ ได้เป็นเครื่องพิมพ์สมุดที่ใช้ในสหกรณ์ อบต. กองทุนหมู่บ้าน ธนาคาร บริษัทฯ และธนาคารโรงเรียนทั่วประเทศ
ข้อดีของเครื่องพิมพ์เช็ค/สมุดเงินฝาก
• การป้อนกระดาษและการจัดหน้ากระดาษ ทำได้อัตโนมัติ
• ค่าหมึกเครื่องพิมพ์มีราคาถูก
• รองรับกระดาษหนาประมาณ 20 แผ่น (สามารถใส่เอกสารทั้งเล่มได้)
• พิมพ์กระดาษคาร์บอนได้ประมาณ 6 ชั้น (กรณีต้องการใช้กระดาษคาร์บอนในการเก็บสำเนา)

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้ทำการทดสอบแล้วว่าสามารถพิมพ์เช็คและใบถอนเงิน ได้ด้วยเครื่องพิมพ์ หลายประเภท ทั้งเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer), เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer), เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) หรือเครื่องพิมพ์เช็ค (Passbook Printer) ผู้ใช้งานสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ได้ความเหมาะสม สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้เครื่องพิมพ์เช็ค(Passbook Printer) ที่ได้ทดสอบการใช้งานกับระบบ e-LAAS ว่าสามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถ Download คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์เช็ค Compuprint รุ่น Sp40Plus ได้ ที่นี่

นายมานพ คำจั่นป้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

สัญชาติ : ไทย อายุ : 46 ปี

สถานที่เกิด : หมู่ที่ 6 บ้านข่อยสองนาง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ม.4 - ม.6 สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกงไกรลาศ
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2546

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับ ม.1 – ม.3 สถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2527

ระดับประถมศึกษา
ระดับ ป.1 – ป.6 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2524

ประวัติการทำงาน

2548 – 2552 ดำรงตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
20 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายก อบต.ป่าแฝก

ทัศนคติ

มุ่งพัฒนาถิ่นกำเนิดให้เจริญก้าวหน้าตามหลักธรรมมาภิบาลโดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อู่ดี กินดี และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น