Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้

: SiriphongChk
IP : 171.7.16.xxx 2019-07-15 08:59:55

แนะนำประชาสัมพันธ์เครื่องพิมพ์เช็ค เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้ออาทิเช่น PSi PR9, Olivetti PR2 plus, Citic PB2a, Epson PLQ-20, Compuprint SP40 plus สำหรับองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. โรงเรียนธนาคาร สถาบันการเงิน สหกรณ์ บริษัท-ห้างร้านต่างๆ

• สำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานเป็นเครื่องพิมพ์เช็คเรามีโปรแกรมพิมพ์เช็ค (สามารถพิมพ์พร้อมต้นขั้วได้) แถมให้ฟรี
• ส่วนงานธนาคารโรงเรียนแถมโปรแกรมเงินรับฝากให้ฟรี
• งานพิมพ์เช็คสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น เทศบาล อบต. ได้รับการทดสอบใช้งานกับระบบ E-Laas
• ลูกค้าสหกรณ์ ลูกค้ากองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงิน ฌาปนกิจสงเคราะห์ รองรับงานพิมพ์หลายโปรแกรม ทั้งระบบ dos/windows อาทิ โปรแกรมของผู้สอบบัญชี, อ.ประพนธ์, อ.สุวัฒน์, รังสิตคอม, isocare, มอ. mixpro ฯลฯ หรือกรณีไม่มั่นใจต้องการทดสอบเครื่องพิมพ์สามารถติดต่อผู้ขายเพื่อขอทดสอบได้ฟรี
• หมดกังวลเรื่องบริการหลังการขาย มีทีมงานบริการครบทุกภาค ทั่วประเทศ
• กรณีเครื่องพิมพ์ชำรุดมีเครื่องพิมพ์สำรองให้ใช้งาน
• ให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ ข้อดีของแต่ละรุ่น หรือการแก้ไขปัญหาต่างของแต่ละยี่ห้อแม้ไม่ได้ซื้อจากเรา
• สามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินแบบ online ได้ที่ Weloveshopping หรือ LAZADA
• สอบถาม ปรึกษา ขอคำแนะนำการใช้งาน หรือสั่งซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องพิมพ์ที่ท่านใช้งานอยู่

*** ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ***
บริษัท เพชรจันทร์ภา จำกัด
ศิริพงษ์ จันทร์กระจ่าง(ปู) Mobile 06 5650 5922
Line @phetchanpha Office 0 2102 7648 www.phetchanpha.com

นายมานพ คำจั่นป้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

สัญชาติ : ไทย อายุ : 46 ปี

สถานที่เกิด : หมู่ที่ 6 บ้านข่อยสองนาง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ม.4 - ม.6 สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกงไกรลาศ
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2546

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับ ม.1 – ม.3 สถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2527

ระดับประถมศึกษา
ระดับ ป.1 – ป.6 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2524

ประวัติการทำงาน

2548 – 2552 ดำรงตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
20 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายก อบต.ป่าแฝก

ทัศนคติ

มุ่งพัฒนาถิ่นกำเนิดให้เจริญก้าวหน้าตามหลักธรรมมาภิบาลโดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อู่ดี กินดี และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น