Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน

: SiriphongChk
IP : 171.7.16.xxx 2019-07-15 09:33:44

แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน ยี่ห้อ HiTi รุ่น CS-200E สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. โรงเรียน หน่วยงานราชการ บริษัท-ห้างร้านต่างๆ

• มีโปรแกรมสำหรับการพิมพ์บัตร รองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เพื่อการพิมพ์ต่อเนื่องครั้งละมากๆ เช่นการพิมพ์บัตรนักเรียนหรือบัตรพนักงานเป็นต้น รองรับ Windows 10 (32&64 Bit)
• พิมพ์ลงบัตรพลาสติกขนาด 86x54 มม.(ขนาดบัตรประชาชน) สีคมชัด รูปหน้าคนสวยงามสมจริง
• ขนาดเครื่องเล็กกะทัดรัด แต่รองรับการพิมพ์งานต่อเนื่อง หัวพิมพ์ทนทานรับประกันเครื่องนาน 3 ปี
• รองรับและได้รับการทดสอบพิมพ์กับระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (LHR)
• มีหมึก อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง ให้ในกล่องเครื่องพิมพ์ สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องซื้อเพิ่ม
• กล่องหมึกทุกม้วนมีชุดทำความสะอาดให้ ไม่ต้องซื้อเพิ่ม ทำให้ประหยัดต้นทุนการทำบัตร
• หมดกังวลเรื่องบริการหลังการขาย มีทีมงานบริการคอยตอบคำถามและแก้ไขปัญหา
• ให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ ข้อดีของแต่ละรุ่น หรือการแก้ไขปัญหาต่างของแต่ละยี่ห้อแม้ไม่ได้ซื้อจากเรา
• สามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินแบบ online ได้ที่ Weloveshopping หรือ LAZADA
• สอบถาม ปรึกษา ขอคำแนะนำการใช้งาน หรือสั่งซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องพิมพ์ที่ท่านใช้งานอยู่

*** ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ***
บริษัท เพชรจันทร์ภา จำกัด
ศิริพงษ์ จันทร์กระจ่าง(ปู) Mobile 06 5650 5922
Line @phetchanpha Office 0 2102 7648 www.phetchanpha.com

นายมานพ คำจั่นป้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

สัญชาติ : ไทย อายุ : 46 ปี

สถานที่เกิด : หมู่ที่ 6 บ้านข่อยสองนาง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ม.4 - ม.6 สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกงไกรลาศ
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2546

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับ ม.1 – ม.3 สถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2527

ระดับประถมศึกษา
ระดับ ป.1 – ป.6 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2524

ประวัติการทำงาน

2548 – 2552 ดำรงตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
20 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายก อบต.ป่าแฝก

ทัศนคติ

มุ่งพัฒนาถิ่นกำเนิดให้เจริญก้าวหน้าตามหลักธรรมมาภิบาลโดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อู่ดี กินดี และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น